Turut berduka cita atas wafatnya Ibu Sudjiatmi Notomiharjdo+

Turut berduka cita atas wafatnya Ibu Sudjiatmi Notomiharjdo